Minecraft 1.17 trong 5 phút … spook giải thích tất cả các tính năng mới trong bản cập nhật Minecraft mới nhất của Mojang, 1.17 / Cập nhật hang động & vách đá Phần 1. ——————– ——————– theo dõi mạng xã hội của tôi và tham gia máy chủ Discord chính thức của tôi! Bất hòa: Twitch: Twitter: TikTok: —————————————- #minecraft #Cavesandcliffs # part1

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft