Minecraft Bedrock – Lập kỷ lục thế giới Seed Glitchless (1.17) trong 3:49! sub nếu bạn thích 🙂 và tham gia bất hòa nếu bạn chưa: Thời gian chính xác: 3: 49.633 Hạt giống: 564030617 Phiên bản: 1.17.11.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft