Khởi đầu mạnh mẽ trong Minecraft 1.17 Hardcore Survival Let’s Play, fWhip đã có thể tìm thấy mã địa chất thạch anh tím đầu tiên của mình! Sau đó, đã đến lúc xây dựng một trang trại bằng đá nhỏ giọt và quay trở lại vùng đất nông nghiệp để tạo ra và vựa lúa tuyệt vời bằng cách sử dụng các khối đồng mới! Nhấn vào nút Like nếu bạn thích! Tìm tôi ở đây! :: Ủng hộ tôi trên Patreon :: Trở thành thành viên: fWhip Kênh thứ hai: #Minecraft #Hardcore #Letsplay.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft