Phần 1 của bản cập nhật Minecraft Caves and Cliffs đã được phát hành! Minecraft 1.17 thêm hàng tấn khối mới vào trò chơi bao gồm Đồng, Thạch anh tím và nến. Trong video thông báo này, tôi nói về bản cập nhật và đưa ra một cái nhìn tổng quan. LỚN ĐỘT PHÁ TOMORROW! Đoạn giới thiệu thú vị → GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “đồng” #minecraft #cavesandcliffs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft