🔴 Phát trực tiếp tại đây 🔔 🢂 Nhấn, và bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tài liệu nào! 👍 🢂 Để lại cái Chân hại bạn 🐧 💬 🢂 Viết bình luận dưới video nhé! ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ LINKS ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ 📧 Mail For Viewers 🢂 dlatidzimi@gmail.com 💎 Facebook Group 🢂 📷 Instagram 🢂 Twitter DEVU: ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ Mô tả ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ Minecraft 1.17 Caves Update & Vách đá đã được phát hành! Có gì mới trong đó? Bạn sẽ tìm ra từ video này! ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ Nội dung ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ 0:00 Lời nói đầu 1:11 Amethyst Geodes 2:24 Better Mines 2:32 Candles 3:43 Raw Ores 4:51 Đồng 4:43 Lightning Rod 6:35 Phạm vi 7 : 13 Khối thạch anh tím 8:57 Khối đồng 11:25 Khối đá sâu 14:57 Khối tuff 15:26 Khối đá bazan được đánh bóng 15:38 Khối canxit 15:47 Khối nhỏ giọt 17:48 Khối thủy tinh thạch anh tím 18:15 Khối tuyết lỏng 20:35 Trái đất và rễ đã bén rễ 21:35 Rêu 22:51 Đỗ quyên và lá 24:28 Hoa bào tử 24:48 Hoa dạng giọt 26:22 Quả phát sáng 27:28 Địa y phát sáng 28:20 Khối sáng 29:24 Cảm biến Sculk (Không sử dụng) 31:21 Túi (Không sử dụng) 32:37 Luminous Cyst và các bài viết 33:14 Mob Luminous Squid 34:27 Mob Goat 36:38 Mob Axolotl 38:19 Các thay đổi khác 45:37 BugFixes 46:17 End ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ Thông tin ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ 🎵 🢂 Nhạc sử dụng trong phim: ◉ Snowzard – Luna ►.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft