Tôi đang chơi với độ khó khó, và nếu tôi chết thì tất cả sẽ kết thúc! Xin chào Tôi là ibxtoycat và Bạn có thể mách nước cho tôi ở đây nếu bạn muốn: * Trên Bedrock, không có Hardcore tồn tại nên rất khó để có 1 cuộc sống Đây là video để tìm hiểu thêm về deepslate, trong số những bí mật khác Đây là sự sống còn của tôi, hãy cùng chơi thế giới Mô tả luồng trực tiếp thường quá dài nên bây giờ tôi xin nhắc bạn rằng đăng ký và theo dõi trên twitter @IBXToycat là cách bạn có thể xem thêm nếu bạn thích điều này

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft