Minecraft 1.17 và Snapshot 21w07a hiển thị trong 60 giây! Kiểm tra xem bản cập nhật nào đang chờ chúng tôi. Subscribe my channel – (link rút gọn thành sub) 👨‍🏫 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #Shorts #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft