Hôm nay Minecraft 1.17 được phát hành, phần đầu tiên của bản cập nhật Caves & Cliffs, bạn có thể thưởng thức nó trong Minecraft Java và Minecraft Bedrock (Windows 10, IOS, …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft