Bản làm lại của đoạn giới thiệu 1.17 mới. Đoạn giới thiệu so với những gì thực tế hơn trong trò chơi. Hy vọng la bạn se thich no! đăng ký để biết thêm;) Bật Thông báo để …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft