1. Tôi không có Máy chủ Discord. 2. Nội dung của tôi được sử dụng miễn phí để dựng phim và biên dịch 🙂 Chỉ cần lạnh và rung. cố gắng đánh bại kỷ lục thế giới của minecraft (1.16 Java). tôi hy vọng bạn thích nội dung của tôi và cảm ơn bạn đã ở đây. Bài hát: – Mine All Day By Pewds Speedrunprofile: – Reddit: – Twitter: – Instagram: – #minecraft #speedrun #minecraftlive.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft