Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của bhxh mới nhất 2018 sẽ giúp bạn có được một biểu mẫu đơn giản, ngắn gọn và súc tích nhất cũng như chuẩn nhất để bạn đề bạt được nguyện vọng cũng như yêu cầu của mình khi xin phép nghỉ thai sản theo đúng quy định của nhà nước.
Sau đây Tinnhanh1s.com sẽ chia sẻ đến bạn mẫu đơn xin nghỉ thai sản chính xác nhất và mới nhất để bạn có thể download về và sử dụng chúng trình lên sếp để sếp phê duyệt cho bạn nghỉ thai sản sớm.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của bhxh cơ bản chuẩn nhất 2018

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:…………………………………………………………
Tên tôi là:………………………..…….. Sinh ngày…………………………………………..………
Chức vụ:…………………………………….….. Vị trí công tác:……………………………………..
Số CMTND:……………… Ngày cấp……………… Nơi cấp……………………………………………………
Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………………..
Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sứa khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………hiện đang công tác tại……
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***——–

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

                           Kính gửi: – Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………– Ban giám hiệu Trường ……………….

Tên tôi là: ………………………………………. Sinh ngày: …………………………………………
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..
Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………….
Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……………………………… và Ban giám hiệu Trường …………………… cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày ….. tháng …. năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm …..
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.
Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………………., ban giám hiệu Trường ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày….tháng….năm…..
Ý kiến của hiệu trưởng Người viết đơn

 
Trên đây Tinnhanh1s.com đã chia sẻ đến bạn 2 mẫu đơn xin nghỉ chế độc thai sản mới nhất năm 2018 của bhxh để bạn có thể áp dụng trong từng trường hợp, kể cả mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng cũng như nghỉ thai sản sớm cũng có thể dùng được nhé.