Xếp hạng masterclass này trong số 20! 😎 🎧 Steelseries tặng bạn -12%, mã GOTAGA12: 👕 Có bộ sưu tập mới: 📱 Tận dụng -10% tại Rhinoshield với mã GOTAGA: 🎮 Tận dụng -5% tại SCUF với mã GOTAGA: —– – ————————————– Biên tập: Thu nhỏ: ——- – ———————————— ► Website: ► Shop: ► Kênh chính: ► Stream: ► Bất hòa: ► Twitter: ► Instagram: ► Tiktok: ► Facebook: ———————————– ——— ► Nội quy khu vực bình luận (chịu phạt cấm bởi nhóm điều hành): – Tôn trọng các thành viên trong cộng đồng. – Nghiêm cấm xúc phạm, phân biệt chủng tộc hoặc các bình luận khác. – Không có quảng cáo và thư rác. ——————————————– 💥 Tải xuống tiện ích mở rộng (Chrome & Firefox), bạn sẽ được thông báo về việc phát hành từng video trên kênh chính và kênh phụ cũng như cuộc sống của tôi: ———————– – ——————– ► Liên hệ: contact@gotaga.tv.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us