Chương mới của hoạt hình Baldi, Mario và Sonic trong con tàu của chúng ta, nơi họ tìm thấy Kẻ mạo danh. Video gốc:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us