Horizon có quyền quyết định xem ai đó còn sống hay không… Moco là một phần của những người sống sót và sẵn sàng ngăn chặn họ….

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire