Đặc biệt cảm ơn Raycon đã tài trợ cho video này! Được giảm giá 15% cho đơn hàng của bạn! ► CƠ HỘI CUỐI CÙNG để nhận hàng hóa lý thuyết trò chơi kỷ niệm 10 năm của bạn! ► Tôi đã đề cập đến một số bí mật đen tối của Minecraft khi nói đến linh hồn. Hôm nay, chúng ta đang đi sâu hơn nữa vào bí ẩn đó là Nether và sức mạnh của nó. Các nhà lý thuyết, Minecraft đã học cách khai thác sức mạnh của người chết chưa? Đã đến lúc tìm hiểu! Tìm trò chơi tại đây ► SUBSCRIBE để nắm bắt tất cả các lý thuyết! ► Cần nhạc miễn phí bản quyền cho nội dung của bạn? Thử Âm thanh Dịch. Nhận bản dùng thử miễn phí 30 ngày! ► #Minecraft #Nether #MinecraftNether #MinecraftTheory #MinecraftLore #MinecraftHistory #MinecraftUpdate #MatPat #Theory #GameTheory More THEORIES: FNAF, Dòng thời gian CUỐI CÙNG ►► FNAF, The Monster We BISSED! ►► FNAF Lý thuyết này thay đổi mọi thứ ► FNAF, bạn có ý định thua ► FNAF 6, Không còn bí mật nào ► Tín dụng: Biên kịch: Matthew Patrick Biên tập: Pedro Freitas và Tyler Mascola Trợ lý Biên tập: AlyssaBeCrazy Biên tập âm thanh: Yosi Berman.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft