Một số có thể không đồng ý, nhưng đây thực sự là lý do thực sự tại sao Minecraft Bedrock tốt hơn Minecraft Java. #quần short .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft