Trong tập thứ hai của Minecraft Guerra, chúng ta đã cứu được người bạn Jazz đang gặp rắc rối trong một hang động! Xem kênh của những người tham gia: Brunim Neet’s – Caffeinated – Charazin – Cherryrar – Coutinho Gamesplay – DoutorBiscoito – EI MINE – Forever Player- Guhzera – Himaru – Jazzghost – JVNQ – MoonKase – NerdRalls – Nofaxu – Pedrodbr – Starkinho – Spok – TazerCraft – TREVORCraft – TREVORCraft – Wolff – Hãy trở thành thành viên của kênh này và nhận các lợi ích: ——— x ———- Máy chủ Minecraft của chúng tôi được MCProHosting lưu trữ, hãy mua máy chủ của bạn thông qua LINK bên dưới! Sử dụng mã TazerCraft và nhận được 25% giảm giá trong tháng đầu tiên của bạn! ⭐ Kênh Mạng xã hội: 📷💛Instagram: 📷💙Instagram: 📷💚Instagram: 🐦💙Twitter: 🐦💚Twitter: 👽💜Truy cập vào Discord của chúng tôi: Phiên bản: Liên hệ thương mại: contato@tazercraft.com.br Gutin yêu chiến tranh, ox! #TazerCraft #MinecraftGuerra.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft