Tiếp tục seri lên đồ Troll trong Liên minh huyền thoại , chúng ta sẽ đến với video Lucian lên 100% chí mạng sẽ như thế nào nhé. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #liên minh huyền thoại