link fb cá nhân:
– Teemo đi sp:
+ Nhánh chính:
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Giáp Cốt
Lan Tràn
+ Nhánh phụ:
Thăng Tiến Sức Mạnh
Cuồng Phong Tích Tụ
– Teemo ad:
+ Nhánh chính:
Triệu Hồi Aery
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
+ Nhánh phụ:
Vị Máu
Thợ Săn Tham Lam
– Teemo đi mid:
+ Nhánh chính:
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Giáp Cốt
Lan Tràn
+ Nhánh phụ:
Thợ Săn Tối Thượng
Bảng Ngọc này có thể áp dụng cho cả bản pc và mobile nhé! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #liên minh huyền thoại