Cấu hình:
Intel Core m3 1.1 Ghz
8GB RAM
Intel HD Graphic 515
Đồ họa Game: 2550×1440 Medium .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #liên minh huyền thoại