Lịch sử của dân làng trong Minecraft, nếu Minecraft có lịch sử thì sao? ▼ Social Media ▼ 🐦 Twitter – 👾 Discord – Video này cho thấy lịch sử cuộc sống thực kết hợp với Minecraft. Để tạo cốt truyện cho dân làng và những ngôi làng bạn gặp khi chơi trò chơi. Câu chuyện được tạo thành, nhưng vẫn bao gồm rất nhiều lịch sử của chúng ta, bởi vì Minecraft không có một lịch sử rõ ràng. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft