Trong số chúng tôi, nhưng trong Lego Đoạn đầu (tiết lộ vai trò) ban đầu là từ video Trong số chúng ta của Guet Wolf (tôi khuyên bạn nên xem vì nó tuyệt vời) Hiệu ứng âm thanh từ Trong số chúng ta.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us