18 đội Free Fire xuất sắc nhất ở Brazil cạnh tranh danh hiệu vô địch LBFF 6! Đếm ngược – 00:00 Khai mạc – 14:38 Ngã 1 Luyện ngục – Bắt đầu 36:14 Luyện ngục mùa thu 1 – Booyah! từ Đội Codasolid 53:22 Fall 2 Kalahari – Bắt đầu 01:05:33 Fall 2 Kalahari – Booyah! da Los Grandes 1:20:52 Fall 3 Bermuda – Bắt đầu 1:31:55 Fall 3 Bermuda – Booyah! from Corinthians 1:49:59 Phỏng vấn – FON (Real) – 1:55:50 I Am Free Fire Kevin Hoefler – 02:05:21 Fall 4 Purgatory – Bắt đầu 02:15:36 Fall 4 Purgatory – Booyah! 02:32:57 Fall 5 Kalahari – Bắt đầu 02:41:42 Fall 5 Kalahari – Booyah! từ Thợ mỏ 2:57:18 Mùa thu 6 Bermuda – Bắt đầu 03:27:02 Mùa thu 6 Bermuda – Booyah! da Fluxo 3:24:31 Điểm nổi bật trong ngày – 3:29:08 Phỏng vấn – Lên cấp (Xe điện) – 3:35:37 Lịch trình và kết thúc – 3:45:08 Theo dõi mạng xã hội Esports Free Fire và tham gia mọi điều! Trang web chính thức – TikTok – Twitter – Instagram – Facebook – Discord – #LBFF #FreeFire #LBFF #FreeFire.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire