18 đội Free Fire xuất sắc nhất ở Brazil cạnh tranh danh hiệu vô địch LBFF 5! Bạn đã bỏ lỡ luồng trực tiếp? Vì vậy, bạn bật phút: Đếm ngược – 00:00 Khai mạc – 14:51 Luyện ngục mùa thu 1 – Bắt đầu 24:48 Luyện ngục mùa thu 1 – Booyah! Từ Luồng 41:33 Fall 2 Kalahari – Bắt đầu 51:32 Fall 2 Kalahari – Booyah! Mục tiêu của trò chơi 1:06:51 Thả 3 Bermuda – Bắt đầu 1:14:39 Thả 3 Bermuda – Booyah! Từ Vivo Keyd 1:30:31 Phỏng vấn – Phoenix (SS) – 1:36:40 I’m Free Fire Gusta – 1:42:42 Fall 4 Purgatory – Beginning 1:48:18 Fall 4 Purgatory – Booyah! Do Vivo Keyd 2:04:51 Fall 5 Kalahari – 2:13:15 Fall 5 Kalahari – Booyah! Da Furia 2:28:41 Fall 6 Bermuda – Bắt đầu 2:38:28 Fall 6 Bermuda – Booyah! Từ những người thợ mỏ 02:56:10 Điểm nổi bật trong ngày – 3:00:04 Chương trình làm việc và kết thúc – 3:01:24 Phỏng vấn – Thợ mỏ – 3:02:08 Theo dõi mạng xã hội Esports Free Fire và luôn cập nhật mọi thứ! Trang web chính thức – Twitter – Instagram – Facebook – Discord – Nhóm A Fluxo Los Grandes Meta Gaming paiN Gaming Santos / Real Vivo KEYD Nhóm B GOD Unidas INTZ LOUD Nitroxx Top10 SS Đội thể thao điện tử Nhóm Liquid Nhóm C B4 Corinthians FF Netshoes Thợ mỏ FURIA Đội Codasolid oNe #LBFF #FreeFire.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire