Robin Hood, Concrete Bread và HeyDavi cần làm căn cứ để sống sót trước sự tấn công của khủng long trong Minecraft !! Instagram: @robinhoodgamer TikTok: @robinhoodgameroooter Liên hệ thương mại: robin.hood.contatocomercial@gmail.com.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft