►Tài khoản của tôi: “Kênh thứ hai-” Kênh có vlogs- “Đăng ký-” Tôi đang ở trên VK- “Đăng ký được tài trợ-” Tôi đang ở trên Instagram- “Tôi đang ở trên Twitter-” Tôi đang ở trên Twitch- ► Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi đã xây dựng một boongke để tồn tại trước ngày tận thế trong minecraft. Làm thế nào tôi có thể sống sót sau một cuộc tấn công hạt nhân trong minecraft? Xem video này về của tôi cho đến khi kết thúc! ! Không quảng cáo kênh của bạn, tôn trọng lẫn nhau! # compote # làng # minecraft # minecraft # mine # trolling # games #compot # làm sao tôi có thể sống sót # sống sót # cuộc tấn công hạt nhân # ngày tận thế # bom hạt nhân # boongke # cách xây dựng.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft