Cố gắng làm cho meme về điều này đồng thời không bị điên khi làm điều đó. Henry Stickmin và Paper Mario vẫn là trọng tâm chính của tôi trên kênh của tôi.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us