Tôi nghĩ rằng nó chỉ là dsync nhưng vẫn buồn cười 🙂 LIVE STREAMS TẠI ĐÂY! Twitch – Freinds – @ H2ODelirious @gorillaphent @CaRtOoNz @Ohmwrecker / Maskedgamer @Bryce Games – Bryce McQuaid @Myth @Starsnipe – Video hàng ngày #amongus #impostor.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us