Đây là video tôi phản hồi lại một số video trên YouTube của @Arcade Craniacs, hy vọng bạn sẽ thích! Twitch: Instagram: Tik Tok: Biên tập viên:

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us