KHỔNG LỒ Thông tin cập nhật sắp tới được xác nhận bởi Mojang | Nguồn cập nhật Minecraft 1.17 Caves & Cliffs: Trong video này, tôi sẽ nói về một số, Thông tin cập nhật Minecraft mới, gần đây đã được Mojang tiết lộ trong một video chính thức của Minecraft trên YouTube ————– ———————————— Hãy đăng ký kênh của tôi (ItzJhief) Để có những video chất lượng mỗi ngày độc thân, bạn sẽ không hối tiếc! Trở thành huyền thoại bằng cách nhấn nút này – Đăng ký kênh trò chơi của tôi- Theo dõi tôi trên Twitch- Theo dõi tôi trên Twitter ————————— ———————– Tất cả các video của tôi đều là (Thân thiện với gia đình + Không chửi thề) ————— ———————————– #minecraft #itzjhief #cavesandcliffs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft