Bạn khán giả đã chỉ ra rằng chúng tôi đã chơi trò chơi này sai, vì vậy hôm nay chúng tôi chơi giữa chúng ta, ngoại trừ lần này, chúng tôi sẽ không gian lận! !! (Family Battle) K-CITY GAMING Đăng ký kênh K-City Gaming Tại đây: Bấm VÀO CHUÔNG (🔔) ĐỂ NHẬN ĐƯỢC LỜI NHẮC! Vids mới nhất: K-City Family Gaming là một kênh mới do KidCity Family mang đến cho các bạn! Trên Instagram: Theo dõi chúng tôi trên Facebook: Theo dõi chúng tôi trên Twitter :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us