Khi các món đồ của Liên Minh Huyền Thoại sử dụng facebook

Music used in video:
Kirby’s Dreamland 3 – Sand Canyon 1:

Liên hệ để khiếu nại bản quyền hoặc tài trợ quảng cáo: cornsea2705@gmail.com

#leagueoflegends #notihuli .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #liên minh huyền thoại