kẻ mạo danh thứ 3 tốt nhất trong số chúng ta .. ❤ Hãy để lại một lượt thích nếu bạn thích ❤ — OUTRO MUSIC: ___ Các bạn trong video này: @Cali @Coppa @Chubbn @Nozzy @Mikoly Skal Bullet Hyphy 🎨 EDITOR ➜ 📲 ➜ MÁY CHỦ TRANH CHẤP CỦA TÔI : 📷 ➜ INSTAGRAM: 🐥 ➜ TWITTER: 🎥 ➜ TWITCH: ⏲️ ➜ TIK TOK: ___ bật thông báo bài đăng !! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us