► ––– Mô tả ––– ◄ Chào mừng bạn đến với Minecraft 1.14, bản cập nhật Village & Pillage! Trong Minecraft 1.14 hãy chơi này, chúng ta sẽ khám phá tất cả các tính năng mới mà 1.14 cung cấp! Minecraft hãy chơi này sẽ kéo dài cho đến khi Minecraft 1.15 được phát hành! Trong tập hôm nay, chúng ta đi khai thác sắt, chỉ để nhận ra rằng nó sẽ không thành công. Chúng tôi bắt đầu công việc ở một trang trại golem sắt. Sau đó, một số lý thuyết chế tạo một trang trại mới! ➜ Hãy trở thành một Jevinator ngay hôm nay! • ► ––– Hỗ trợ ––– ◄ ➜Donation: • ➜Patreon: • ► ––– Links ––– ◄ ➜Twitter: • ➜Twitch: • ➜YouTube: • ➜Instagram: • #minecraft #letsplay #ijevin ► ––– Giới thiệu ––– ◄ Chào mừng bạn đến với kênh của tôi! Tại đây bạn sẽ tìm thấy các loại nội dung Minecraft khác nhau. Chúng tôi làm những thứ như vani Survival, modded, top 5’s và hơn thế nữa! Nếu bạn thích video và muốn xem thêm, hãy nhớ đăng ký. iJevin.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft