Hoạt hình: Nathan Glemboski @nathanimator Âm nhạc: Aaron Glemboski @TheDreadedRed Hoạt hình minecraft mới nhất của tôi là một bản nhại lại rắc rối của Taylor Swift. Âm nhạc được trộn và thu âm bởi không ai khác ngoài Aaron Glemboski tuyệt vời. Để lưu một số câu hỏi trong phần bình luận, không, thật đáng buồn là tôi không thể cung cấp cho bạn làn da này. Tôi e rằng đó là tất cả các mô hình, kết cấu và hoạt ảnh tùy chỉnh trong maya. Tôi đã tạo mọi thứ bằng Maya, Photoshop, After Effects và Premiere. Hy vọng tất cả các bạn thích! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft