[Hướng Dẫn Soạn Văn] Bài phong cách ngôn ngữ hành chính
Môn Ngữ Văn là một môn học quan trọng, chiếm thời lượng lớn trong chương trình học. Vì môn học này góp phần quan trọng trong đào tạo con người, bồi dưỡng trí tuệ, tâm hồn và nhân cách cho học sinh. Vậy để làm thế nào học sinh có thể học tốt được môn học này?
Đó là điều mà nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng khi áp lực các môn học khác rất nhiều. Để học tốt môn học này các bạn học sinh không chỉ lên lớp tiếp thu những kiến thức lý thuyết thầy, cô giảng mà còn có sự chuẩn bị trước ở nhà.
Hiểu được điều đó chúng tôi biên soạn chuyên đề [Hướng Dẫn Soạn Văn]  Lớp 12 Tập 2. Nhằm một phần đó giúp các em học sinh giảm bớt thời gian cho khâu chuẩn bị, soạn bài. Dưới đây là nội dung bài, [Hướng Dẫn Soạn Văn] Bài phong cách ngôn ngữ hành chính
 
– Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong các văn bản hành chính để giao tiếp trong phạm vi các cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế,… (gọi chung là cơ quan), hoặc giữa cơ quan với cá nhân, hay giữa cá nhân với nhau trên cơ sở pháp lí.
– Phong cách ngôn ngữ hành chính có ba đặc trưng cơ bản: tính khuôn mẫu, tính minh xác và tính công vụ.

Luyện tập

Câu 1 (trang 172 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)

Một số văn bản hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà trường: Đơn xin nghỉ học, đơn xin nhập học, Đơn đề nghị khen thưởng, Đơn xin chuyển trường…

Câu 2 (trang 172 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)

– Về cách trình bày: Văn bản được soạn thảo theo một kết cấu thống nhất, gồm đầy đủ ba phần.
– Về từ ngữ: Có sử dụng lớp từ ngữ hành chính được dùng với tần số cao: căn cứ, quyết định, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà nước…
– Về kiểu câu: ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc.

Câu 3 (trang 172 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)

Khi ghi lại biên bản một cuộc họp cần chú ý những nội dung sau:
– Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản.
– Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.
– Nội dung cuộc họp (ghi vắn tắn nhưng rõ ràng).
– Chủ tọa và thư kí (người ghi biên bản) kí tên.
[Hướng Dẫn Soạn Văn] Bài phong cách ngôn ngữ hành chính được chúng tôi biên soạn theo Giải Bài tập Ngữ Văn 12 và Để học tốt Ngữ Văn 12 và bám sát nội dung SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2.