Lệnh: / tên hạt xyz xd yd zd tốc độ đếm / khối hạt khốidust_41_0 ~ ~ -3 ~ 0 1 0 0,05 100 / tên hạt ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt nổ lớn ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt bigexplode ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ bong bóng hạt ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt lơ lửng ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ độ sâu hạt ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt townaura ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt crit ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt ma thuậtCrit ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt khói ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt mobSpell ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt chính tả ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt tức thì Chính tả ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ nốt hạt ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ cổng thông tin hạt ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt mê hồn ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt nổ ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ ngọn lửa hạt ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt rửa ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ bước chân hạt ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt giật gân ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt lớn hơn ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ đám mây hạt ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt reddust ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt snowballpoof ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt nhỏ giọt Nước ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt nhỏ giọtLava ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt snowshovel ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt chất nhờn ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt tim ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt iconcrack_ ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt ngóicrack_ ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt tức giậnVillager ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

/ hạt happyVillager ~ ~ 1 ~ 1 1 1 0,01 100 @e[name=””]

Bản đồ Run of the Damned Tải xuống: Bản đồ Packman Tải xuống: ————- PASTEBIN ————— ————————— ————- TWITCH ——— – ———————————— Liên hệ với tôi qua: Theo dõi tôi trên Twitter: (tất cả các cập nhật và khi cần trợ giúp về quay phim v.v.) Facebook: Google+: Đăng ký kênh: ——————————– Dragnoz & Diễn đàn NozMythos (Đang tiến hành) —————————————— – Tải xuống Bản đồ của tôi: ———————————–.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft