Bước 1 : Mở SB Game Hacker sau đó vào game.

Bước 2 : Để cho tướng cần hack until đầy cột energy.

Bước 3 : Tạm dừng trận đấu + bấm vào hình cờ lê sau đó tìm giá trị 1083129856.

Bước 4 : Tiếp tục trận đấu và sử dụng luôn util xong nhanh tay tạm dừng trận đấu và tìm tiếp giá trị 0.

Bước 5 : Check vào giá trị cần hack + khóa giá trị đó lại sau đó nhập 1083129856.

Bước 6 : Tiếp tục trận đấu và xài until thoải mái luôn .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #liên minh huyền thoại