Tạo ra tất cả các Kills of AMONG US trong cuộc sống thực phần 2 đi kèm với rất nhiều chi tiết và hoành tráng !! Có đến 50k Like chúng tôi sẽ làm phần 3 với nhiều thú cưng hơn và nhiều phản bội hơn !! Chúng tôi sẽ làm cho nó? Subscribe to Draw Me Un … để xem thêm nhiều video vui nhộn: Ở đây mình thường chơi AMONG US với Subs: Here my Twitch channel: More video tương tự: How to do all the Kills of AMONG US Sculpture # 1: How to make FALL GUY Hot Dog Skin of plasticine: How to make Hulk Avengers End Game of Plasitlina Cách làm Grinch bằng plasticine: Đây là mạng xã hội của tôi, Hãy theo dõi tôi !!!!!! twitter: Facebook: Instragram: #AmongUs #Plastilina #DibujameunPlastilina #DibujameunEsculturas #clay #DibujameUn #Clay #Tutorial #DibujameUn #plastilina #ModelingClay #DIY #PolymerClay #ModelingClay.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us