Xin chào. Tôi là ACAPLANET. Phần 5 đã bắt đầu trên một bản đồ mới do @Sir Luque tạo. Hãy hiểu rằng có rất nhiều cuộc đối thoại để hiểu nội dung. Tôi hy vọng tất cả các bạn hiểu rõ nội dung. Hãy đón chờ câu chuyện về đa vũ trụ tiếp theo nhé. Nếu bạn thích video, hãy đăng ký, thích và bình luận. Thank you ^ ___ ^ – Music 🎵 🎵Music được cung cấp bởi 브금 대통령 🎵Track: Find Out Mystery – – Map Sir Luque :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us