Thực hiện điều này trong khoảng một giờ, chỉ để giải trí. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us