👉 Mã người sáng tạo trong cửa hàng Fortnite: “michoucroute” 📸 Instagram của tôi: 💙 Twitter của tôi: 💜 Twitch của tôi: Xin chào! Hôm nay video mới trên Trong số chúng ta! Trong video này, chúng ta sẽ chơi một trận đấu giữa chúng ta với đội Crouton, ngoại trừ việc sẽ có sự đảo ngược não bộ, họ bị đảo lộn não bộ! (trong số chúng tôi) Đăng ký! 🎁 Trở thành nhà tài trợ trên iOS: 👦 Kênh phụ: 📧 Địa chỉ email chuyên nghiệp: michoucontactpro@gmail.com.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us