Hãy cùng khám phá những thế giới điên rồ nhất mà Minecraft có thể tạo ra một cách tự nhiên! HÃY KIỂM TRA VÀ HÃY TÌM HIỂU! ========================================= Cổng đầy đủ: 153528141396417860 Cổng lỗi: 8820529816979238 Đền Floating Jungle: 4232314645993285604 Woodland Mansion với một ngôi làng ở giữa: -9059045145664655421 Sinh sản bên trong Woodland Mansion: 10931311583393626 Di tích đại dương với một thành trì: 4201395632256542877 Đẻ ra trong một ngôi làng có quần thể sinh vật hiếm: -37604128571599979997 sinh sản: -9159128323430172662 Woodland Mansion rất cao: -633998435378112490 ========================================== == ● Instagram: julianoab ● Email liên hệ: jazzghost@gmail.com ● Tín dụng :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft