THEO DÕI – CẠNH TRANH 100K – MUA AMONG US – TELEGRAM – 👊 MÃ TÁC GIẢ – Kênh FJK với trò chơi – 👾 Twitch – 👑 Instagram – ✉️ Quảng cáo – thejohnnyspace@gmail.com Ma Bois: Coffey – Hurricane – Litput – Znat – Assi – Gal – Deekovinka – @Deekovinka và những người khác Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi Giữa chúng ta, một trò chơi theo phong cách Mafia, Lừa dối, Xin chào hàng xóm và những thứ tương tự, bạn cần tìm ra kẻ phản bội bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hoặc âm thầm giết tất cả mọi người chơi như một kẻ phản bội, hãy xem #AmongUs #Among_Us #AmongAs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us