Đó là thời gian để quay trở lại nether. Trong tập này, chúng ta đang tìm kiếm một pháo đài nether cho các thanh lửa. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ cần một lọ thuốc kháng lửa trong trường hợp dung nham, chúc may mắn và đào được nhiều GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “nethery” #minecraft #cavesandcliffs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft