Trong số chúng tôi thời gian xấu. Trong số chúng tôi tin tặc. #Shorts #AmongUs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us