Trong tập hôm nay, bạn sẽ thấy cách GPlay mất tất cả những gì quan trọng nhất đối với anh ta trong một ngày – vợ, nhà cửa, tài sản của anh ta. Cùng với những đứa trẻ, cô quyết định …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft