★ Để lại một ngón tay cái lên và subik (có chuông)! ★ ★ Cửa hàng hàng hóa và quần áo: ★ Lumi Channel: Trong tập ngày hôm nay, bạn sẽ thấy GPlay quyết định biến thành các vật nuôi khác nhau và troll Lumi suốt ngày. Trong thời gian anh hùng của chúng ta vắng mặt, ác quỷ đã tận dụng thời cơ và cho nổ tung toàn bộ ngôi nhà của anh ta. Liệu GPlay có tìm ra lý do tại sao anh ta làm điều đó không? Tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nếu bạn có ý tưởng cho tập tiếp theo, hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé 🙂 Facebook: Texturepack: Video trước ĐỪNG KHÓA CỔNG XẤU TRONG MINECRAFT: Email: gplaybiznes@gmail.com Nhạc: Kevin MacLeod (unaetech.com) Được cấp phép theo Creative Commons “Attribution 3.0” #GPlay #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft