Bản mod tốt nhất. #AmongUs #Lookumz #HelloNeighbor Go Foot My Friends! @Ambrew @SSundee @Sigils @Biffle @LoafX @Henwy @GarryBlox @Nicovald @Zud @PatP King: Phil: Mod Maker: me Intro: 0:00 Crewmate Round: 00:54 Impostor Round: 07:34 Ngẫu nhiên / hài hước: 14 : 48 Xin chào hàng xóm AMONG CHÚNG TÔI Xin chào hàng xóm trong số chúng tôi. gia đình loloololool.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us