Người chơi tham gia[Người tham gia]7/12 Shobosuke Anime Ha Unohana Retsu Unohana Snappai Zoniki Takeo Nightmare Nakanocchi Shadow. Aruma Nakano[Trickster]Trại trong áp phích ● Có thể lắp một hộp bất ngờ.・ Không ai khác ngoài người đó có thể nhìn thấy nó cho đến khi ba người được cài đặt.・ Ba sẽ được lắp đặt và có thể được sử dụng như một lỗ thông hơi sau cuộc họp.・ Chỉ có Trickster mới có thể sử dụng hộp bất ngờ. ● Sau khi cài đặt ba hộp bất ngờ, “Tắt đèn” có thể được sử dụng. ・ Bạn có thể buộc tắt nguồn trong số giây đã chỉ định.[Mini]Trong áp phích hoặc trại đồng đội ● Trò chơi bắt đầu ở trạng thái nhỏ.・ Mất 400 giây để phát triển thành một phi hành đoàn trưởng thành. ● 66% cơ hội trở thành bạn cùng nhóm. Có 33% khả năng là người trong áp phích sẽ là mini. ● Khi đồng đội trở thành mini ・ Người trong áp phích không thể giết mục tiêu cho đến khi kết thúc tăng trưởng. -Nếu bạn bị trục xuất bằng cách bỏ phiếu trước khi kết thúc tăng trưởng, tất cả mọi người sẽ bị đánh bại. ● Khi áp phích trong áp phích trở thành mini is Kill cool sẽ được nhân đôi cho đến khi hết sự phát triển.・ Sau khi sinh trưởng kết thúc, nhiệt độ tiêu diệt sẽ là 2/3.[Gesser (người đoán)]Crewmate camp ● Bạn chỉ có thể đoán vị trí của bên kia một lần trong suốt cuộc thảo luận.・ Nếu đoán thành công, giết đối thủ ngay tại chỗ.・ Nếu đoán không thành công, thay vào đó bạn sẽ chết. Bác đăng video trực tiếp trò chơi. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: ▼ Hàng hóa: Liên hệ: takeoniconico ☆ twitter :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us